Woensdag 30 Oktober

Het is in alle Nederlanders schijnt het terug te vinden
Dat staat voor alle mensen die het weten kunnen buiten kijf
Van Beau van Erven Dorens tot en met Albert Verlinde
We hebben allemaal een beetje PFAS in ons lijf

Het geldt voor mensen met een haviksoog zo goed als voor de blinden
Voor dommen en voor mensen met een goede harde schijf
Voor mensen die we haten en voor onze teerbeminden
We hebben allemaal een beetje PFAS in ons lijf

Het kan dus alle Nederlanders met elkaar verbinden
Het is gewoon een heel klein onderdeeltje van de schijf van vijf
En we zijn in diepste wezen allemaal gelijkgezinden
We hebben allemaal een beetje PFAS in ons lijf