Van Merwijk is bij de kenners vooral bekend om zijn onafhankelijke kijk op de maatschappij en wordt beschouwd als één van de meest intelligente en originele liedjesschrijvers en cabaretiers. Hij kan als spreker en/of dagvoorzitter worden ingezet voor het houden van redevoeringen over vrijwel alle denkbare onderwerpen.

Ook kan hem gevraagd worden een zogenaamde “ontmoedigingsspeech” te houden bij bedrijven. Een “ontmoedigingsspeech” is een omgekeerde peptalk, die wel degelijk tot doel heeft de mensen een hart onder de riem te steken.

Bovendien kan van Merwijk in een middag samen met op zijn hoogst een veertigtal mensen een achterdoek schilderen, teneinde bijvoorbeeld op een onnadrukkelijke manier de sfeer in een groep te bevorderen. Geen groepstherapie of team building, maar wel degelijk een manier om de vastgeroeste verhoudingen in een groep te doorbreken, louter en alleen door plezier te hebben.
Het ontwerp van de tekening kan in overleg met het bedrijf door van Merwijk zelf worden gemaakt en het achterdoek kan mee worden genomen naar het bedrijf om daar op een prominente plek te worden opgehangen, als tastbaar resultaat van de middag!