Zoals gezegd: Van Merwijk heeft de afgelopen 37 jaar nogal wat geschreven. Gelukkig is er in de loop van de jaren heel veel verloren gegaan en zijn er banden gewist en boekjes door computervirussen opgeslokt. Toch is niet alles verdwenen.

Een aantal liederen, columns en sketches zijn nog wel degelijk op het internet en in boekjes en verzamelbundels terug te vinden. Voor de mensen die het opzoeken daarvan teveel moeite vinden, is er hier wat spul verzameld. Zeg niet dat Van Merwijk het zijn geliefde publiek niet zo gemakkelijk mogelijk probeert te maken….

VK Karrevrachten Pennevruchten

Column Wij (PvdA 2017)

(In de loop der tijd zullen hier cd’s met liedteksten worden toegevoegd)
 

Schermafbeelding 2014-09-12 om 16.09.40
Van Merwijk's viervuldigheid
Vrij