Woensdag 6 November

De leraren zijn toch gaan protesteren
Ze willen minder stress en veel meer geld
Dat nog geen half miljard is kut met peren
En dat akkoord kan dus weer op de vuilnisbelt

Toch gaat dat staken geen effect sorteren
Dat zij hierbij door mij maar vast vermeld
De politici gaan niet capituleren
Al zijn ze zogenaamd teleurgesteld

Soms koop je niets voor blijven debatteren
Dan is grof geweld het enige dat telt
Dan kan een leraar zelf heel wat leren
Van een echte, onvervalste oorlogsheld

Ik had als bond in plaats van marchanderen
Al lang zo’n Marco Kroon een keer gebeld
Die kan de leraren tot daadkracht inspireren
Met zijn praktijkervaring in fysiek geweld