Zaterdag 21 December

Volgens de bonden moeten we de werktijden in gaan perken
Zelfs buiten werktijd zijn alle medewerkers dikwijls in gesprek
Het werken is op die manier nog slechts geschikt voor hele sterken
Wie zoveel werkt is niet goed maar wel een beetje gek

In mijn ervaring zijn veel medewerkers dikwijls echte klerken
Tussen twaalf en twee is er maar hoogstzelden iemand op de zaak
En als je ze dan een keer te spreken krijgt blijken het vaak nog vlerken
Bij het minste of geringste gaat de hoorn zomaar op de haak

Ik heb van al die werkdrift dan ook nooit veel mogen merken
Ik ontmoet met name veel lamlendigheid en onverschilligheid
Er zijn er ongetwijfeld ook die op het werk keihard werken
Maar de meeste mensen zijn niet eens bereikbaar binnen werktijd