Dinsdag 3 December

Duindorp bouwt met Oud en Nieuw een hoge toren
Dan gaan er honderdduizend pallets in de hens
En men brengt er vreugdekreten ten gehore
Want de vreugde kent in Duindorp geen grens

Er zijn ook mensen die zich aan die vreugde storen
Dat die vreugdevuren stoppen is hun grootste wens
Dat klinkt de echte Duindorpers vreemd in de oren
Want zij beleven juist die vuren zeer intens

Dus gaat in Duindorp plots de harmonie verloren
Er heerst op straat een grimmig soort suspense
Waarin de zaak zomaar ineens weer kan ontsporen
In dit soort dingen is er zelden common sense

Zoals zo vaak scheidt hier het kaf zich van het koren
Al zijn we stuk voor stuk een homo sapiens
De een is met een vreugdevurenallergie geboren
De ander vindt ze horen bij de rechten van de mens