Zaterdag 23 November

Bij de VVD blijven ze maar fantaseren
Over dat je nergens ooit nog werkelozen ziet
Want die lopen altijd overal te potverteren
Ze zijn een lapzwans of een stuk verdriet

Daarvan gaan VVDers hyperventileren
Als het zo doorgaat gaat het vaderland failliet
Ze gaan de bijstandtrekkers dus bekritiseren
En ze brengen ze steeds weer in diskrediet

De werkelozen moeten gaan participeren
Want het gras in de plantsoenen moet gewied
Of ze moeten oude treinen restaureren
En je zult zien dat dat gaat lopen als een tiet

En ook al falen dat soort dingen telkenkere
Ze gaan daarna weer vrolijk van acquit
Ze weigeren er iets maar van te leren
Al wat misgaat wordt snel weer gedelete

En ze blijven altijd maar weer lamenteren
Ze zingen ieder jaar opnieuw hetzelfde lied
En ze blijven maar hun waarheid debiteren
En de botte bijl hanteren ook al werkt het niet