Dinsdag 12 November

Zo eens per jaar komen de recensenten
Dat zorgt elke keer weer voor lichte paniek
Qua complimenten zijn veel recensenten krenten
Al hebben ze allemaal hun eigen meettechniek

De een bekritiseert je dans- en zangtalenten
Een ander heeft kritiek op je mimiek
Er zijn domme en er zijn intelligente
De één let op de tekst de ander wil muziek

Veel recensenten zijn gedroomde dirigenten
Die hebben dan hun eigen soort tragiek
En andere zijn juist weer meer docenten
Hun recensie is een vorm van didactiek

Men legt het liefst de nadruk op je mankementen
Dan sta je dus voor lul en plein public
Je bent het lachertje van het amusement en
De concurrenten lachen zich een kriek