Dinsdag 22 Oktober

Eerst schrijf Ik een ander evangelie
In Mijn handen ligt voortaan een ieders lot
Het is afgelopen met die oude Israeli
Zijn goudbehangen huis is nu een krot

Het is de hoogste tijd om op te treden
Ik ben nu toch lang genoeg beknot
Mijn koninkrijk nadert met rasse schreden
Mijn woninkje wordt een onneembaar slot

Dan maak Ik voor jullie nieuwe wetten
Want de oude die zijn door en door verrot
Het is de hoogste tijd om bakens te verzetten
We gaan opnieuw beginnen met een nieuw gebod:

Gij zult alleen Mij nog maar vereren
Wee degeen die Mij nog ooit bespot
Ik zal hem straffen en hem mores leren
Want Ik ben jullie nieuwe God