Woensdag 7 Augustus

Als ik nog een keer opnieuw mocht kiezen
Wie ik ben en hoe ik heet en waar ik woon
Daar hoef ik echt niet voor in psychoanalyse
Dan koos ik voor een ander manspersoon

Mijn lafheid pakte dan gelijk zijn biezen
De voerde dapperheid bij mij de boventoon
Dan zou ik al mijn schuchterheid verliezen
En werd mijn dadendrang buitengewoon

Dan koos ik voor een betere reprise
Dan stootte ik mijzelf van de troon
Dan ging van Merwijk naar de gallemiezen
Als ik kiezen mocht dan werd ik Marco Kroon