Dinsdag 11 Juni

Senatoren moeten boven de materie kunnen zweven
Een senator moet de hoeksteen zijn van de democratie
En voor het parlement moet hij zijn leven willen geven
Hij moet rustig zijn en kalm zijn en zonder hysterie

Senatoren moeten eerlijk zijn en open en rechtvaardig
Een senator is het liefst een heel bijzonder mensenslag
En als het even kan ook nog gerijpt en eerbiedwaardig
Hij moet onbesproken zijn van levenswandel en gedrag

Senatoren moeten alle nieuwe wetten controleren
Want niet alle wetten zijn altijd verdedigbaar
En als het nodig is de Tweede Kamer corrigeren
Zonder goede senatoren is ons volk de sigaar

En over MH zeventiens en makke Joodse schapen
Praat je als senator liever niet in ‘t openbaar
Je zegt : Daar wil eens een stevig nachtje over slapen
En de dag daarna houd je je kaken op mekaar