Zondag 9 Juni

Het is het felle vuur dat brandt op barricaden
Het is de vlam die aanzet tot beweging en verzet
Soms intuïtief dan weer met voorbedachte rade
De toon die klinkt uit volle borst maar ook in stil gebed

Het is de vonk waaruit een Nachtwacht wordt geboren
Die leidt tot dans en tot muziek en poëzie
Die mensen stem geeft die hun tong hebben verloren
Het is het vuur van hartstocht en van liefde en esprit

Het woord dat klinkt als men het tij moet zien te keren
Op een plek van wanhoop onderdrukking of verdriet
Of als het weer eens tijd wordt om iets anders te proberen
Het is, zo hoop ik vurig, soms te horen in mijn lied