Donderdag 6 Juni

De geschiedenis kent doorgaans vele soorten operaties
Zo zijn er operaties die beginnen op een strand
En die operaties leiden dan weer vaak tot confrontaties
Op de zeven wereldzeeën in de lucht en op het land

Die operaties zijn belangrijk voor het lot van generaties
Het gevolg is maar al te vaak een grote wereldbrand
Er wordt gemoord er wordt gebombardeerd er zijn evacuaties
Er worden dorpen steden havens landerijen platgebrand

Bij die operaties horen vaak ook weer heroïsche prestaties
De mensheid toont zich dikwijls van zijn allerbeste kant
Na bloedige gevechten zijn er dan capitulaties
De overwinning komt pas na een jarenlange strijd tot stand

Maar er zijn ook operaties en die hebben meer iets statisch
In historisch opzicht zijn ze niet bepaald significant
Ze bezorgen dikwijls maar EEN nepfiguur de bibberaties
Vandaag kreeg ik dus weer een operatie aan mijn hand