Woensdag 29 Mei

Het is alweer zo lang geleden
We zaten niet in zak en as
Men hield van ons om wat we deden
We waren vanzelfsprekendheden
We leefden van een habbekras
We streefden naar de wereldvrede
Namen verantwoordelijkheden
Voeren op eigen kompas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras

We waren nog niet ontevreden
En hielden van het mensenras
Mijn vader was niet overleden
We waren vrijwel onomstreden
Publiek was nog geen kleuterklas
We maakten onze eerste schreden
Op het scherp van de snede
En niet in een ganzenpas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras

Dan ben ik terug in het verleden
Ik plaste nog een fiere plas
Ik was naïef en fijnbesneden
Grossierde in spitsvondigheden
Jan Gras was toen een wildebras
Uit het goede hout gesneden
Werd in een gouden koetsje voortgereden
Op zijn gemak en in zijn sas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras