Dinsdag 28 Mei

Het gerecht heeft mijn verboden om te staken
Dat ik dit schrijf is dus geen onderkruiperij
Ik kan helaas mijn plichten niet verzaken
Ook al voelt dat ergens toch als muiterij

De rechtbank moet de veiligheid bewaken
Zonder mijn liederen ontwricht de maatschappij
Ze zijn in deze tijd een lichtend baken
En ze maken alle Nederlanders blij

Ik schrijf dit dus met schaamrood op de kaken
Ik sta liever met de mensen zij aan zij
Het is een volslagen onterechte gang van zaken
Zo gaat de rechtsstaat naar de sodemieterij

En een advocaat kan wel stampij gaan lopen maken
Maar financieel zit er niet warmpjes bij
En als ik daardoor aan de bedelstaf zal raken
En blut ben – wie zorgt er dan voor mij