Vrijdag 24 Mei

Voor het kiesrecht is echt jarenlang gestreden
Vaak door mensen van eenvoudige komaf
Op het platteland, in dorpen en in steden
Het bracht ze soms zelfs tot de bedelstaf

Zij namen hun verantwoordelijkheden
En vochten door al waren ze bekaf
Zij waren uit het goede hout gesneden
En nog niet volgevreten, vet en lui en laf

Ach, wat zijn veel mensen afgegleden
Met hun gebrul, geblaat, getoeter en geblaf
De helft heeft de stembus weer gemeden
En zag ook dit keer liever van hun stemrecht af

Want de kindertjes zijn boos en ontevreden
Zodat ze maar niet stemmen gaan voor straf
Zo gaat het dikwijls met verworvenheden
Nog even en dan zijn we terug bij af

Ik denk dat menigeen die nog geen eeuw geleden
Voor het kiesrecht soms zijn eigen leven gaf
Vertrapt, kapot, vernederd, moegestreden
Zich tandenknarsend omdraait in zijn graf