Woensdag 15 Mei

Je bent al jaren ontevreden
Over hoe dingen zijn gegaan
Wat of je vrienden vroeger deden
De scheve schaatsen die ze reden
En alle onrechtmatigheden
En hoe je het maar liet begaan
Je hebt de strijd altijd gemeden
Omwille van de lieve vrede

Je bent woedend en met reden
Er is jou onrecht aangedaan
Omdat heel veel van jouw goede zeden
Steeds met voeten zijn getreden
Je bent steeds meer afgegleden
Bent geen conflicten aangegaan
Je liet je steeds weer overreden
Omwille van de goede vrede

Nu ben je bijna overleden
En je ziet jezelf staan
En je denkt terug aan je verleden
En hoe zeer je hebt geleden
Onder de omstandigheden
En er niet genoeg aan hebt gedaan
En je wou maar dat je had gestreden
In plaats van steeds maar weer de goede vrede
Steeds maar weer die goede vrede