Maandag 6 Mei

De natuur gaat langzaam naar de Filistijnen
Er ligt een ongehoorde ramp in het verschiet
Van alle soorten gaan er een miljoen verdwijnen
En dan zijn we dus de lul op elk gebied

Want de mens kan zonder de natuur niet leven
Al denken sommigen dan wel van wel
Die vinden al die aandacht overdreven
Maar de natuurbeschermers trekken aan de bel

Want we verliezen vrijwel alle amfibieën
En ook de Filipijnse krokodil
De hele olifantenstand gaat door de knieën
En de blauwe panter en de cyperse mandril

Al zal dat cijfer van die soorten vast correct zijn
Er komt toch een hoopvol einde aan dit lied
Er zijn er een miljoen die, schijnt het, onontdekt zijn
En als we die ontdekken staan we dus weer quitte