Vrijdag 31 Mei

Soms moet een Leider iemand mores leren
Dat hoort er bij als je een Leider bent
Je kunt niet alles maar laten passeren
Soms moet je laten zien: hier staat een vent

En al sta je tegenover mensen isoleren
Op zich dan ook nog zo ambivalent
Soms moet je iemand op een zijspoor gaan rangeren
Doe je dat niet dan blijft er onrust in de tent

Voor die ander zijn dan de gebakken peren
Het is een soort moreel faillissement
Je kunt hem net zo goed executeren
Want alles went behalve een royement

Donderdag 30 Mei

Je kunt het hele weekeind naar de sporters kijken
Van vroeg tot laat is er alleen maar sport
Zo kun je in het voorjaar de klassiekers niet ontwijken
Een voetballiefhebber komt niets tekort

Er is een bal, een veld er is een fiets en er zijn tegenstanders
Er is hocky tennis en de marathon
Er zijn punten scoreborden en natuurlijk waterlanders
Er is rugby steeplechase en biathlon

Veel mensen vinden al die aandacht toch wat overdreven
Ze vinden het maar onzin dat gezwoeg
Ze kiezen niet voor sport maar kiezen voor het echte leven
En dat leven is voor hun al zwaar genoeg

Ze zeggen dat het lijden in de sporten niet echt echt is
Omdat je er tenslotte zelf voor kiest
Terwijl het echte leven op zichzelf al een gevecht is
Dat iedereen tenslotte toch verliest

Woensdag 29 Mei

Het is alweer zo lang geleden
We zaten niet in zak en as
Men hield van ons om wat we deden
We waren vanzelfsprekendheden
We leefden van een habbekras
We streefden naar de wereldvrede
Namen verantwoordelijkheden
Voeren op eigen kompas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras

We waren nog niet ontevreden
En hielden van het mensenras
Mijn vader was niet overleden
We waren vrijwel onomstreden
Publiek was nog geen kleuterklas
We maakten onze eerste schreden
Op het scherp van de snede
En niet in een ganzenpas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras

Dan ben ik terug in het verleden
Ik plaste nog een fiere plas
Ik was naïef en fijnbesneden
Grossierde in spitsvondigheden
Jan Gras was toen een wildebras
Uit het goede hout gesneden
Werd in een gouden koetsje voortgereden
Op zijn gemak en in zijn sas
Als ik wil weten hoe het ook weer was
Denk ik even aan Jan Gras

Dinsdag 28 Mei

Het gerecht heeft mijn verboden om te staken
Dat ik dit schrijf is dus geen onderkruiperij
Ik kan helaas mijn plichten niet verzaken
Ook al voelt dat ergens toch als muiterij

De rechtbank moet de veiligheid bewaken
Zonder mijn liederen ontwricht de maatschappij
Ze zijn in deze tijd een lichtend baken
En ze maken alle Nederlanders blij

Ik schrijf dit dus met schaamrood op de kaken
Ik sta liever met de mensen zij aan zij
Het is een volslagen onterechte gang van zaken
Zo gaat de rechtsstaat naar de sodemieterij

En een advocaat kan wel stampij gaan lopen maken
Maar financieel zit er niet warmpjes bij
En als ik daardoor aan de bedelstaf zal raken
En blut ben – wie zorgt er dan voor mij

Maandag 27 Mei

Ik heb een gruwelijke hekel aan de bazen
Er is alleen maar aandacht voor hun eigen zaak
Ze kennen van de wetten alle mazen
En ze maken met elkaar gemene zaak

Niet alle werknemers zijn gelukkig dwazen
Ze nemen nu dan eens een keertje wraak
Ze nemen morgen alle bazen flink te grazen
Verworpenen der aarde, kom: ontwaak!

Voor mij is solidariteit geen holle frase
Ook ik stel al dat onrecht aan de kaak
Het zal dus geen van jullie echt verbazen
Dat ik morgen met mijn kameraden staak

Zondag 26 Mei

Waar je gaat of staat is het aanwezig
Het is onmeetbaar en oneindig in getal
Het houdt de mensheid lange jaren bezig
Het zit in de lucht en in het water – overal

Het is te vinden in de zoogdieren en vissen
En in al wat op de wijde aarde leeft
In slangen amfibieën hagedissen
En in al wat door het hoge luchtruim zweeft

En door niets laat het zich ooit de wet voorschrijven
Het is er nu en tot in alle eeuwigheid
Het gaat nooit weg en het zal altijd blijven
Langer dan de mensen en zelfs langer dan de tijd

Het is de aanleiding tot felle twistgesprekken
De mensheid is verdeeld tot op het bot
Er valt slechts een conclusie maar te trekken
Het plastic is de allernieuwste God

Zaterdag 25 Mei

Voor het gaat beginnen gaan ze dagen voorbeschouwen
Want ze zijn toch zo benieuwd hoe het zal gaan
Zal die en die zijn voorsprong kunnen houden
Trekt een grote achterstand juist tegenstemmers aan

Zullen ze van achteruit naar voren op gaan bouwen
Wie zal er op de spitspositie staan
Je kunt het niet voorspellen want het blijven vrouwen
Je kunt wel van ze winnen maar je kunt ze niet verslaan

En na afloop gaan ze dan weer dagen nabeschouwen
Waarom heeft die stomme sukkel dat gedaan
Tot in den treure gaan ze alles weer herkauwen
Ik denk dat ze de leider gaan ontslaan

En ze gaan met argumenten onderbouwen
Waarom het allemaal volstrekt is misgegaan
En er worden heel wat koppen zomaar afgehouwen
En er wordt vaak flink tekeer gegaan

De zedenmeesters en de schooljuffrouwen
Ze zijn niet van de beeldbuis weg te slaan
De kijkers krijgen heel wat te verstouwen
En daarna begint het weer van voor af aan

Vrijdag 24 Mei

Voor het kiesrecht is echt jarenlang gestreden
Vaak door mensen van eenvoudige komaf
Op het platteland, in dorpen en in steden
Het bracht ze soms zelfs tot de bedelstaf

Zij namen hun verantwoordelijkheden
En vochten door al waren ze bekaf
Zij waren uit het goede hout gesneden
En nog niet volgevreten, vet en lui en laf

Ach, wat zijn veel mensen afgegleden
Met hun gebrul, geblaat, getoeter en geblaf
De helft heeft de stembus weer gemeden
En zag ook dit keer liever van hun stemrecht af

Want de kindertjes zijn boos en ontevreden
Zodat ze maar niet stemmen gaan voor straf
Zo gaat het dikwijls met verworvenheden
Nog even en dan zijn we terug bij af

Ik denk dat menigeen die nog geen eeuw geleden
Voor het kiesrecht soms zijn eigen leven gaf
Vertrapt, kapot, vernederd, moegestreden
Zich tandenknarsend omdraait in zijn graf

Donderdag 23 Mei

Ik maakte heel mijn leven lang alleen maar slechte grappen
Ik was het lachertje bij de neerlandici
En ook mijn liedjes waren voor geen zinnig mens te snappen
En leidden niet bepaald tot sympathie

Ik stond de hele avond open deuren in te trappen
En had echt geen benul van ironie
Ik deed die lieve mensen in de zaal naar adem happen
Door mijn desinteresse en pedanterie

Ik vond het nodig om de wetten aan mijn laars te lappen
En heb dit vak maar slecht onder de knie
Ik mis daarvoor nou eenmaal alle juiste eigenschappen
Het wordt tijd dat ik dat onder ogen zie

Ik had er dan ook eigenlijk al lang mee moeten kappen
Om plaats te maken voor een echt genie
Het is voor mij de allerhoogste tijd om op te stappen
En mijn ontslag aan te gaan bieden, maar bij wie?

Woensdag 22 Mei

Voordat ik vrij wil ik op schrift eerst een verklaring
Dat wat gebeuren gaat uit vrije wil geschiedt
En die geef ik in verzekerde bewaring
Want zomaar vrijen, nee mevrouw: dat doe ik niet

En voor de zekerheid wil ik ook een notaris
Dat is in deze tijden toch niet vreemd
Die controleert of wat op schrift staat ook echt waar is
En die ons alle twee (of drie) een eed afneemt

En dan wil ik nog een stuk of wat getuigen
Die controleren wat of de notaris doet
Op niks af likken aaien strelen zuigen
Staat met de rechtsstaat op gespannen voet

Als je dat niet doet is het smeken om problemen
Zomaar gaan vrijen echt: dat doe ik voor geen goud
Het is het beste om geen risico’s te nemen
Ook al zijn we nu al zeven jaar getrouwd