Maandag 15 April

Scholen moeten goed renderen
En scoren bovendien
Dus ze moeten gaan presteren
Wie niet meedoet is gezien

We zien overal dus telkenkere
Het zelfde stramien
Eerst gaan ze met elkaar fuseren
Met alle winst van dien

Daarna gaan ze marchanderen
Nog net niet clandestien
Ze moeten goede cijfers presenteren
Dus ‘t is terecht misschien

Daarna nog wat simplificeren
Latijn wordt Ot en Sien
Om daarna toch te triomferen
Ieder kind een tien

Plaats een reactie